Modul 3 – ADHD

Behandlingsforløb for unge mellem 16-23 år, som er udfordret af misbrug, ADHD og kriminalitet

Alle kan lære at blive mere robuste og forebygge eller overvinde negative mønstre.

Forløbet hjælper de unge til at mestre sig selv i relation til andre og hverdagens krav, udfordringer og forventninger. Grupperne er ikke et traditionelt gruppeterapiforløb, men snarere et robusthedsforløb, hvor man lærer nye og mere hensigtsmæssige redskaber til at overvinde misbruget, håndtere sin ADHD og se fordelen i at stoppe den kriminelle løbebane. Sideløbende med at den unge får individuelt terapi, bliver de betydningsfulde voksne i den unges liv også tilbud supervision, så de kan støtte og guide den unges udvikling hensigtsmæssigt.

Forløbet henvender sig til de unge, som ønsker at arbejde med deres personlige udfordringer.

Indhold:

  • Undervisning
  • Gruppetræning
  • Individuel terapi
  • Supervision til primærvoksen

Resultater og konkret udbytte:
De unge bliver i stand til at gennemføre en uddannelse, udvikle positive relationer og håndtere omverdens krav og forventninger.

  • Nye sunde mentale værktøjer
  • Øget evne til at håndtere belastning
  • Øget selvkontrol
  • Mere overskud i hverdagen
  • Øget selvværd og selvtillid

Antal deltagere:

Forløbet vil blive afholdt i grupper med 6 deltagere kombineret med individuel samtaleterapi.

Tidsforbrug:

Varigheden på forløbet er 9 mdr. Vi mødes 1 gang ugentligt mellem 2-3 timer. Typisk vil foregår om eftermiddagen og aften.

Sted:

Forløbet vil blive afholdt i Kalundborg eller København.

Pris:

Fra kr. 4575,- ekskl. moms pr. måned.

Der vil være mulighed for telefonisk kontakt alle ugens 7 dage/hele døgnet. Du kan tilkøbe vores 24/7 Support Street – Home – Uddannelse.