Metakognitive gruppeforløb eller personlighedsudviklende gruppeterapi

Vi tilbyder flere gruppeforløb, som imødekommer individuelle behov, på forskellige måder. Som deltager på vores metakognitive gruppeforløb, kan du få effektiv behandling, uden at vi nødvendigvis fokuserer på din fortid. I stedet har vi fokus på effektive redskaber og teknikker, som øger din evne til at mestre dine personlige livsudfordringer.

På vores personlige udviklingsforløb går vi mere i dybden med, at forstå betydningen af din opvækst og hvordan den påvirker dit liv, dine følelser og dit samspil med omgivelserne. Vi arbejder med, at skabe forståelse for dine individuelle forsvarsmekanismer, adfærdsmønstre og de følelsesmæssige strategier, som du anvender.

Metakognitive gruppeforløb mod stress, angst og depression.

Et metakognitivt gruppeforløb er et kursus, hvor man får værktøjer og indsigt i at mestre sine psykiske udfordringer, f.eks angst, depression, vrede og stress.

I metakognitiv gruppeterapi, arbejder du udelukkende med dine egne triggere og udfordringer. Psyken har en fantastisk evne til både at opretholde, og genetablere, en indre balance, hvis man skaber de optimale betingelser for selvregulering. Ved hjælp af de rette værktøjer og metoder, kan langt de fleste lære at regulere sine egne psykiske funktioner, så man opnår de tilstande, som man selv ønsker.

Metoden er baseret på den nyeste forskning og hvad der har vist sig mest effektivt i praksis.  Hele 80% af vores kursister, oplever en betydelig reduktion i deres symptomer, efter deltagelse på vores forløb.

Vi opstarter løbende metakognitive gruppeforløb, så du kan forvente hurtig hjælp fra vores side. Herudover har vi sat prisen lavere, end den egenbetaling du skal give i forbindelse med lægehenvist psykologbehandling. Det har vi gjort, fordi vi tror på, at alle skal have mulighed for at få redskaberne til at tage kontrollen over deres eget liv, og blive lykkelige og harmoniske mennesker.

Book din plads på et af vores mange gruppeforløb, ved at trykke på linket.

Et metakognitivt gruppeforløb er et kursus, hvor man får både den nødvendige indsigt og værktøjer, til at mestre individuelle psykiske udfordringer som f.eks angst, depression, vrede og stress.

PRAKTISKE INFORMATIONER OM METAKOGNITIVE GRUPPE FORLØB

Kurset forløber over 6 moduler af 2 timers varighed.

Tid og sted: Forløbene afholdes tirsdag, onsdag eller fredag fra kl. 10-12, på vores adresse i Holbæk, Smedelundsgade 5, 2 sal.

Pris & betaling: Prisen for hele forløbet (12 timer) er fra kr. 3.950,-

( Med en lægehenvisning til psykologbehandling, er egenbetalingen ca. 4.300,- kr. for 12 timer)

Beløbet betales på én gang, når du modtager en faktura og den gælder også som bekræftelse på din tilmelding.

Du kan tilmelde dig vores metakognitive gruppeforløb allerede nu.

START: Hver anden uge.

Metakognitive gruppeforløb er på 4-8 deltagere, hvilket sikrer et højt individuelt udbytte for alle.

Du er velkommen til at kontakte os og høre mere om gruppeforløbet.

Ring til Martin Hartmann på telefon 31 22 32 41 eller e-mail martin@khterapi.dk for yderligere informationer.

Har du brug for, at få mere kontrol over dine tanker og nervesystem, så tilmeld dig vores næste forløb.

Metakognitiv gruppeterapi er ikke traditionel gruppeterapi, hvor man deler mange detaljer om sin fortid med andre, som en betingelse for at få det bedre.

Når du ønsker at forbedre din psykiske trivsel, så skal du først og fremmest blive klogere på de bagvedliggende funktioner, som skaber psykiske sundhed og det er netop det, som et metakognitivt gruppeforløb tilbyder.

Du vil samtidigt få viden om forskningsbaserede redskaber og værktøjer, til at håndtere dine personlige udfordringer og lære at anvende dem i din dagligdag. De metoder du lærer, vil være brugbare for dig hele livet og du vil derfor blive bedre til at håndtere dine udfordringer, nu og i fremtiden og det vil nedsætte risikoen for, at du får psykiske lidelser i fremtiden.

Teorien er veldokumenteret og gennemprøvet, og vores gruppeforløb har en høj effektivitet.

 læs forskningsartikel her

GRUPPETERAPI er et personligt udviklingsforløb, hvor du går i dybden med dig selv, dit forhold til andre og hvordan du interagerer med dine omgivelser generelt.

Mandegrupper

LÆR AT HÅNDTERE DINE FØLELSER, lytte og give udtryk for dine behov, ønsker og grænser. Når du lærer at gøre det på en hensigtsmæssig måde, så vil du opnå større ro, øget nærvær og trivsel. Du vil opleve:

  • Et frirum, hvor du kan tale om alt det, du ikke får sagt til dagligt
  • At få feedback fra andre mænd, som forholder sig til dine udfordringer
  • At blive modtaget og accepteret,  som den du er
  • At blive bedre til at forstå og mærke efter, og samtidigt give udtryk for dine egne følelser og behov, som vil øge din trivsel generelt
  • Et sted, hvor du kan styrke din identitet, som den mand du er

Mandegrupperne er et fællesskab kun for mænd, hvor du kan være dig selv og dele tanker, følelser og udfordringer i dit liv. I mandegrupperne styrker du din maskulinitet og lærer at styrke de forskellige roller, som f.eks leder, far, kollega, ægtemand osv. som du indtager i din dagligdag. Altsammen med udgangspunkt i dine personlige værdier og overbevisninger. I mandegruppen vil du opleve et tillidsfuldt fællesskab med andre mænd, hvor vi alle vil hinanden det bedste.

PRAKTISKE INFORMATIONER OM VORES MANDE­GRUPPER

Forløbet er på 5 møder, med opstart 2 gange årligt.

Tid og sted: En gang om måneden fra kl. 17-20, på vores adresse i Holbæk, Smedelundsgade 5, 2 sal.

Pris & betaling: 5.000 kr. Beløbet betales på én gang, når du modtager en faktura. Den betalte faktura gælder som en bekræftelse på din tilmelding.

Da alle i mandegruppen har medansvar for udbyttet af møderne, er det vigtigt, at du prioriterer at deltage alle gange.

Du kan tilmelde dig mandegrupper nu.

START: 22. februar 2023 og 23. august 2023.

Mandegrupperne er på 6-10 deltagere, hvilket sikrer et højt individuelt udbytte for alle.

Du er velkommen til at kontakte os og høre mere om gruppeforløbet.

Ring til Martin Hartmann på telefon 31 22 32 41 eller e-mail martin@khterapi.dk for yderligere informationer.

Få styr på din eksamens angst – Gruppeforløb

Få styr på din eksamens- og præstationsangst! Vores eksamensgruppeforløb er et kursus, hvor man får værktøjer og indsigt til at mestre de psykiske udfordringer, som kan opstå når man skal gennemføre en præstation, som vækker usikkerhed, angst og nervøsitet.

I vores gruppeforløb arbejder du udelukkende med, at træne de færdigheder som kræves, for at du kan gennemføre en eksamens situation. Du får værktøjer og indsigt i, hvordan du kan få kontrol over din krop og dine tanker, og hvordan du kan berolige dig selv under pres. Det er ikke nødvendigt, at du deler dine tanker og følelser med de andre i gruppen, for at opnå effekt af forløbet.

Kurset forløber over 6 moduler og hvert modul varer 2 timer.

Pris: 3995 kr. – det er billigere end hvis du får en henvisning fra lægen til en psykolog.

Har du brug for at få mere kontrol over din eksamens angst – så tilmeld dig vores næste forløb.

Forøg din selvtillid og dit selvværd

Her vil du opleve et gruppeforløb, hvor vi har fokus på værktøjer, som forøger din selvtillid og dit selvværd. Du lærer at håndtere og forstå din personlige indre kritikker, samt hvordan du skal forstå dine følelser. Forløbet er et personligt udviklingsforløb, hvor du går i dybden med dig selv, dine relationer og omgivelser generelt, sammen med gruppen.

Forløbet er 10 moduler af 2 timers varighed

Pris:  5995 kr

Tilmeld dig vores forløb, hvis du ønsker at øge din selvtillid og dit selvværd.

Personlighedsudviklende gruppeterapi

Gruppeterapi er et personligt udviklingsforløb, hvor du går i dybden med dig selv, dine relationer og omgivelser, sammen med gruppen. Tilmeld dig vores gruppe forløb, hvis du ønsker at lære mere om dig selv og hvordan du kan forstå dine relationer og omgivelser.

Vores forløb er 12 moduler, af 2 timers varighed

Pris:  7995 kr.

Tilmeld dig vores næste gruppe forløb.

Det er vigtig at lære om sin psykiske valens, med udgangspunkt i hvordan man indgår i forskellige gruppedynamikker.

Den første gruppe vi som mennekser har erfaringer med, er for de flestes vedkommende familien. De erfaringer vi har fået med os på et tidligt tidspunkt, har på et mere ubevidst plan, stor betydning for den rolle vi ofte får, i alle de grupper vi deltager i, resten af livet. Samtidigt har stor betydning, for den måde vi knytter os til andre mennesker på. En øget forståelse for dine egne tilknytningsmønstre, vil give dig mulighed for at ændre på din egen deltagelse i negative  gruppedynamikker og forbedre din psykiske trivsel.

Vil du blive mere bevidst om dig selv og din rolle i grupper, så tilmeld dig til et af vores personlighedsudviklende gruppeforløb.

Kommende gruppeforløb

[add_eventon_el event_type=”12″ number_of_months=”40″ sep_month=”yes” show_year=”yes” tiles=”yes” tile_count=”3″ tile_bg=”1″ tile_height=”250″ hide_empty_months=”yes” search=”no”]

Hør mere om KH Terapi

KH Terapi er en del af Knudsen & Hartman

Logo for K&H Terapi - Konsulenthus der tilbyder psykoterapeutisk uddannelse samt lederuddannelse

Smedelundgade 5, 2. sal, 4300 Holbæk  |  info@knudsenoghartmann.dk  |  Tlf. +45 31 22 32 41