Individuel terapi

Vi tilbyder individuel terapi online eller på vores klinik i Holbæk 

Hos KH terapi tilbyder vi forskellige individuelle forløb, målrettet dine behov og ønsker. Det kan f.eks være med fokus på, at hjælpe dig med at håndtere dine egne psykiske udfordringer eller terapien kan rette sig mod, at du ønsker at lære dig selv bedre at kende, gennem personlig udvikling.

Hos K&H terapi skelner vi mellem forløb, der fokuserer på terapi for psykiske lidelser og  terapeutiske forløb, med fokus på personlig udvikling.

Vi hjælper alle mennesker, som ønsker at arbejde med sig selv gennem personlig udvikling eller som har en konkret psykisk lidelse.  I den individuelle terapiform, arbejder du alene med din terapeut. Terapien foregår som en samtale mellem dig og terapeuten, hvor samtalen er koncentreret om de ting i dit liv, som du gerne vil arbejde med.  Samtidigt får du konkrete værktøjer, som du kan bruge efterfølgende og løbende afprøve mellem hver session. Den løbende afprøvning, med efterfølgende feedback fra din terapeut, sikrer en forankring af de nye erkendelser og redskaber du lærer, så du får skabt nye og varige strategier, til at forbedre dit liv, der hvor du ønsker forandringer. Vores terapeuter har fokus på dig og dine udfordringer, og du kan tale frit med os, om de problematikker, du vil have hjælp til.

Vi er specialister i både metakognitiv terapi, kognitiv terapi og hypnoterapi,  til behandling af stress, angst, depression og håndtering af vrede. 

Personlig udvikling

Har du lyst til at være nysgerrig på dig selv og gå på opdagelse i dit liv, for at øge din trivsel? Og samtidigt ændrer dine negative, uhensigtmæssige vaner og mønstre? Når du arbejder med din personlige udvikling, tager vi udgangspunkt i de udfordringer, som du oplever er vigtige for dig i dit liv og i de relationer du omgiver dig med. Alle mennesker møder forskellige vanskeligheder i løbet af livet, og nogle af dem kan være svære at tackle alene. Derfor er vi der til at hjælpe dig.

Du vælger selv emnerne i terapien, som altid tager udgangspunkt i dine personlige oplevelser, din relation til dig selv og andre, din indre stemme og hvad du tænker om dig selv og dine handlinger.  Typisk arbejder vi med de mønstre, som du har svært ved selv at håndtere og ændre på. Vi arbejder indgående med, at øge din trivsel og den positive relation til dig selv og dine omgivelser.

Der er principielt ikke noget, som du ikke kan tale med vores terapeuter om.

Terapi

Hos KH terapi er vi specialiseret i kognitiv terapi, CFT, psykodynamisk terapi, metakognitiv terapi samt hypnoterapi  og behandling af psykiske lidelser hos både voksne, unge og børn. Vi anvender nyeste forskning og evidensbaserede teorier og metoder, som giver de bedst dokumenterede behandlingsresultater.

Vi behandler følgende psykiske udfordringer:

 • Stress
 • PTSD
 • Vrede
 • Borderline, personlighedsforstyrrelser
 • Social angst
 • OCD , Fobier
 • Depression
 • Generaliseret angst,  eksamensangst-præstationsangst
 • Misbrug
 • ADHD, ADD
 • Lav selvtillid, Lavt selvværd
 • Familie-behandling, Parterapi

Du behøver ikke en diagnose for at gå til psykoterapi. Har du en helt anden slags udfordring, er du også meget velkommen.

Vi følger Psykoterapeut Foreningens etiske regler

Vi har således tavshedspligt, og vi udtaler os kun til myndigheder, forsikringsselskaber o.l. i samråd med vores klienter. I de tilfælde, hvor social- og sundhedsforvaltningerne henviser og betaler for psykoterapien, er vi, og vores klienter, bundet til en grad af oplysningspligt vedrørende det terapeutiske forløb. Udtalelser vedrørende dette, vil ligeledes finde sted i samråd med klienten.

Der er principielt ikke noget, du ikke kan tale med vores psykoterapeuter om.

Alle mennesker bør gå i terapi og få opdateret deres styre- og adfærdssystem, mindst fem gange i deres liv.

Første gang er, når man træder ind i voksen livet. Anden gang er, når man bliver forældre. Tredje gang er, når børnene flytter hjemmefra.  Fjerde gang er, når man bliver bedsteforældre og femte gang er, når man stopper med at arbejde. Hver gang disse livskriser indtræffer, er der betydelige rolleskift og meningstab, som kan udvikle sig til alvorlige kriser. Hos KH terapi, kan vi hjælpe dig til, at forstå din nye livssituation, så du får mulighed for at nyde alle de positive ting, som overgangene fra en livsfase til en anden, bringer med sig.

Kom i gang med et forløb hos os

K&H terapi er ikke en del af den offentlige sygesikring og tager ikke imod lægehenvisninger. Har du fået en lægehenvisning, kan vi sagtens hjælpe dig alligevel. I vores forskningsbaserede metakognitive gruppeforløb, kan du få behandling af de fleste henvisningsårsager, til sygesikringspriser.

Prøv vores metakognitive gruppeterapi, som er et 6-ugers behandlingsforløb til voksne med stress, angst og depression. I metakognitiv gruppeterapi får du behandling til samme timepris (kr. 329,- pr. time), som du selv skal afholde (egenbetaling), når du får en lægehenvisning. Husk sygeforsikringen “danmark” giver tilskud til gruppeterapi.

KLIK FOR AT SE MERE HER

Priser

Individuel konsultation kr. 950,-
5 sessioner kr. 4.495,-
10 sessioner kr. 7.995,-
Metakognitiv gruppeterapi kr. 3.950 kr.

Vi tilbyder landsdækkende online terapi

Online video terapi er en effektiv terapiform for dig, der blot foretrækker at sidde trygt og roligt i egne omgivelser eller gerne vil spare transporttiden. Via en sikker forbindelse, vil du blive udstyret med samme værktøjer, som vores fremmøde klienter. Du vil få al den viden, indsigt og online support, som er nødvendig, for at hjælpe dig godt videre.

Book et individuelt forløb

Hvis du ønsker at booke et individuelt forløb, kan du gøre det via vores onlinebooking. Bemærk også, at vi tilbyder forskningsbaseret metakognitiv gruppeterapi.

Er du i tvivl om noget, så tag fat i os i dag. Vi besvarer gerne dine spørgsmål og hjælper med at finde frem til den løsning, der passer dig bedst. Du kan også høre om mulighederne for at betale dit forløb over flere gange.

Har du spørgsmål?

Ring til os på tlf. 31 223241 eller send os en mail på martin@khterapi.dk eller via kontaktformularen. Vi glæder os til at tale med dig!

Book en terapeut

Medarbejder hos KH Terapi - Konsulenthus der tilbyder psykoterapeutisk uddannelse samt lederuddanelse

Martin Hartmann

Se mere

Medarbejder hos KH Terapi - Konsulenthus der tilbyder psykoterapeutisk uddannelse samt lederuddanelse

Jesper Knudsen

Se mere

Medarbejder hos KH Terapi - Konsulenthus der tilbyder psykoterapeutisk uddannelse samt lederuddanelse

Nina

Se mere

Medarbejder hos KH Terapi - Konsulenthus der tilbyder psykoterapeutisk uddannelse samt lederuddanelse

Linda Roed

Se mere

Medarbejder hos KH Terapi - Konsulenthus der tilbyder psykoterapeutisk uddannelse samt lederuddanelse

Louise

Se mere

Nicoletta

Se mere

Psykoterapeutisk uddannelse hos KH Terapi

Kai

Se mere

Kalender

[add_eventon_list number_of_months=”24″ hide_empty_months=”yes” tiles=”yes” tile_count=”3″ tile_bg=”1″ tile_height=”250″]

Psykoterapi kan med fordel anvendes overfor en række psykiske lidelser

Angst

Det er en god ide at få hjælp, hvis din angst påvirker dit liv negativt.
Hvis du har social angst, helbredsangst/sygdomsangst, panikangst, generaliseret angst & fobier. 400.000 danskere lider af en form for angst i større eller mindre grad. Fælles for alle er, at de oplever, der er noget galt med dem.

At noget ukontrollabelt rammer dem udefra. Angst udvikles af vaner, og vaner kan brydes. Sammen med os kan du lære at bryde vanerne og dermed slippe fri af din angst. Der findes mange former for angsttilstande:

Fobisk angst, generaliseret angst, panikangst, social fobi osv.

(www.sundhed.dk)

Depression

Det er en god ide at få hjælp, hvis din depression påvirker dit liv negativt.
Depression er en relativ varig tilstand af nedtrykthed, nedsat lyst, manglende interesse og en række medfølgende følelser. Såsom svaghed, tomhed, værdiløshed, skyldfølelser, ligegyldighed og nogle gange selvmordstanker.

Hvis du har været trist og nedtrykt hver dag i mere end to uger. Hvis du samtidig har mistet lysten til at gøre de ting, du plejer at kunne lide, og desuden føler dig energiforladt og har en fornemmelse af meningsløshed.

Så er det sandsynligt, at du har en depression.

(www.sundhed.dk)

Stress

Det er en god ide at få hjælp, hvis din stress påvirker dit liv negativt.
Der findes ingen entydig definition på stress. Der er ingen gennemgående kriterier for at stille diagnosen, og derfor skal vi være opmærksomme på, at forskellige mennesker og behandlere ikke nødvendigvis har samme opfattelse af tilstanden stress.

Nogle mennesker oplever, at den langvarige stress føles klaustrofobisk. Man får åndedrætsbesvær, mylder-uro i kroppen og trang til at løbe, hoppe og springe langt væk fra tilstanden. Samtidig med, at man føler sig fastlåst, ’nedsmeltet’ og ubevægelig.

(www.sundhed.dk)

Vrede

Det er en god ide at få hjælp, hvis din vrede påvirker dit liv negativt. For eksempel hvis du:
Skælder du så meget ud at andre bliver bange eller kede af det.
Skaber problemer med din partner, venner, kolleger eller resten af familien pga vrede.
Har indre samtaler, hvor du skælder ud på andre og denne følelse overvælder dig.
Bliver hidsig i det offentlige rum, i trafikken, i butikker, under byturen og lignende steder
Har svært ved at være tæt på andre, for du bliver vred på dem og får skabt afstand mellem jer.
Samarbejdet på jobbet bliver svært, pga din vrede.
Hvis vreden kaprer dig, så du mister kontrollen.

(www.sundhed.dk)

Eksamens- og præstationsangst

Det er en god ide at få hjælp, hvis din Eksamens- og præstationsangst påvirker dit liv negativt.
Præstationsangst er frygten for at begå fejl under en præstation. Denne frygt kan vise sig i forbindelse med alle former for præstationer, hvor man føler sig bedømt.Men når vi er så nervøse for en præstation, at størstedelen af vores mentale energi i forbindelse med en præstation bruges på massive bekymringer og frygt, er der ikke længere tale om nervøsitet, men om præstationsangst.(www.sundhed.dk)

Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD)

Det er en god ide at få hjælp, hvis din OCD påvirker dit liv negativt.
Det er en psykisk lidelse med tilbagevendende tvangstanker og / eller tvangshandlinger.
OCD er ikke en sindssygdom, selvom mange med lidelsen er bange for at blive opfattet som sindssyge af omgivelserne. OCD findes i alle sværhedsgrader, lige fra den helt milde med kun lejlighedsvis optræden til den svært invaliderende tilstand, hvor stort set alle døgnets vågne timer er beslaglagt af tvangstanker og handlinger.(www.sundhed.dk)

Posttraumatisk stresstilstand (PTSD)

Det er en god ide at få hjælp, hvis din PTSD påvirker dit liv negativt.
Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) er en ofte langvarig tilstand, som opstår efter voldsomme, katastrofeagtige psykiske belastninger.
Ved PTSD genoplever man den skræmmende hændelse (får falshbacks) i vågen tilstand og ofte også som mareridt. Man forsøger at undgå ting eller situationer som minder om hændelsen
Mange er plaget af irritabilitet, har problemer med at sove, besvær med at koncentrere sig og huske
PTSD kan bl.a. behandles med bestemte former for psykoterapi (bl.a. kognitiv terapi), evt. i kombination med antidepressiv medicin
(www.sundhed.dk)

Spiseforstyrrelse

Det er en god ide at få hjælp, hvis din spiseforstyrrelse påvirker dit liv negativt.
Spiseforstyrrelsessygdommene omfatter lidelserne anoreksi (Anorexia Nervosa, AN), bulimi (Bulimia Nervosa, BN) og overspisning (Binge-Eating Disorder, BED). Fælles for disse er en enorm opta- gethed af mad, vægt og spisning og pro- blemer med at regulere fødeindtagelsen, der strækker sig fra spisevægring med livstruende undervægt som resultat til ud- talt overspisning med fedme som resultat.
(www.sundhed.dk)

Alkoholmisbrug og afhængighed

Det er en god ide at få hjælp, hvis dit alkoholmisbrug påvirker dit liv negativt.
Man skelner mellem almindeligt brug af alkohol, storforbrug, skadelig brug og alkoholafhængighed.
Skadelig brug og alkoholafhængighed omtales i daglig tale som alkoholproblemer.
Årsagerne til alkoholproblemer er mange. Genetiske, personlighedsmæssige problemer, langvarig stress og nogle gange egentligt psykisk sygdom som angst eller depression kan spille ind. Men vores kultur spiller også ind.
Pårørende til en, der har problemer med alkohol, påvirkes mindst ligeså meget som den, der drikker.
Hvis du er pårørende til et menneske med alkoholproblemer, er der mange muligheder for at få hjælp.
Hvis du drikker for meget, er der også mange muligheder for at få hjælp.

Stofmisbrug og afhængighed

Det er en god ide at få hjælp, hvis din depression påvirker dit liv negativt.

Afhængighed er både en psykisk og en fysisk tilstand. Den indebærer typiske ændringer i adfærd og i ens måde at tænke på, og kendetegnes ved en tvangsmæssig trang til at få tilført et eller flere stoffer. Stofferne indtages for at opnå de psykiske virkninger de giver, eller for at undgå ubehaget som kommer, når det ikke tilføres.  Der er generel enighed om, at risikoen for at udvikle stofafhængighed er betinget af både psykologiske, neurobiologiske og sociale forhold, som kan fremme tilbøjeligheden til afhængighed. Mange stoffer, fx alkohol, gør, at personen får en følelse af munterhed, velbehag, afslappethed og følelse af tilfredshed. Denne følelse er stærkt påvirket af kulturelle faktorer, og er dermed mere et udtryk for positive forventninger end for stoffets direkte virkninger. Men når forbruget fortsætter over tid, kan det for nogle komme til at fungere som en flugt fra dagliglivets problemer og vanskeligheder. (www.sundhed.dk)

Sorg og krisehåndtering

Det er en god ide at få hjælp, hvis din sorg eller krise påvirker dit liv negativt. 

En sorgreaktion er en psykisk reaktion, hvor et menneske kan føle både tristhed, opgivenhed, angst og vrede. Sorg er nært knyttet til følelsen af tab. Dette kan for eksempel være tab af ens mand, kone, kæreste, barn, arbejde eller andet. Men det kan også være tab af egen sundhed, som f.eks. ved alvorlig sygdom, eller tab af personlig tryghed, som efter at have været udsat for vold og overgreb. Det er naturligt at føle sorg ved tab af noget eller nogen, som betyder meget for een. I nogle tilfælde kan sorgreaktion blive vanskelig at tackle på egen hånd. Det kan da blive nødvendigt at søge hjælp. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en sorgreaktion også kan gå over i en egentlig angsttilstand eller depression, som man så må behandle særskilt, for at vedkommende kan gennemleve sin sorg. Sådanne sygdomme kan nemlig forhindre een i at sørge og komme ud på den anden side. (www.sundhed.dk)

Personligheds-
forstyrrelse

Det er en god ide at få hjælp, hvis din personlighedsforstyrrelse påvirker dit liv negativt.
En personlighedsforstyrrelse er en psykiatrisk lidelse, hvor man har afvigende personlighedstræk
Personlighedsforstyrrelser medfører typisk problemer i forholdet til andre mennesker, eller at man eventuelt misbruger alkohol og stoffer
Der findes flere forskellige typer, men der er et betydeligt overlap mellem dem
Behandlingen består i at behandle evt. misbrug og tilbyde samtalebehandling (psykoterapi), som ofte skal være langvarig. Terapien kan evt. foregå i gruppe
Nogle mennesker med personlighedsforstyrrelse er følsomme overfor at udvikle psykoser, depression og angst. Disse tilstande kan kræve behandling med medicin.
(www.sundhed.dk)

Hør mere om KH Terapi

KH Terapi er en del af Knudsen & Hartman

Logo for K&H Terapi - Konsulenthus der tilbyder psykoterapeutisk uddannelse samt lederuddannelse

Smedelundgade 5, 2. sal, 4300 Holbæk  |  info@knudsenoghartmann.dk  |  Tlf. +45 31 22 32 41