Bevar en positiv familieatmosfære

Hvordan bevarer vi den positive familieatmosfære? Og hvordan slipper vi af med vores stress, vrede, bekymringer og grublerier?

Børn og Unge med store psykosociale udfordringer, kan påvirke den hjemmelige familieatmosfære negativt. Det kan påvirke omsorgsgiveren negativt rent følelsesmæssigt, med en forøgelse af stress, vrede, bekymringer og grublerier til følge.

Dette kursus henvender sig til mennesker, som arbejder med vanskelige børn og unge. En af de udfordringer vi beskæftiger os med, er de udfordringer, som kan opstå, når familier varetager omsorgen for plejebørn. Plejebørn kan genskabe deres oprindelige erfaringer i nye familiesammenhænge, det sætter deres nye familie under pres. Det kan medføre kraftige følelsesmæssige reaktioner, som kan opfattes, som både ukontrollerbare og farlige. Du vil lære at forstå dem anderledes. Inden for den nyeste forskning i metakognitiv terapi, har man fundet ud af, at det er vores mentale processer, som er afgørende for udvikling af vores emotionelle tilstand, men lære nye metoder på en god måde, stiller også krav om, at man øver sig. Og det har vi et stor fokus på i vores undervisning. Kurset er for dig, som arbejder med børn og unge med særlige udfordringer og som vil lære nye håndteringsstrategier til at løse relationelle og følelsesmæssige konflikter.

Indhold:

  • Få viden og redskaber til at bevare den positive familieatmosfære med modellen Pace
  • Nyeste forskning
  • Træning i nye sunde mentale strategier

Gennem denne dag prøver vi at få svar på og træne følgende udfordringer:

  • Hvordan får man mere kontrol over sit opmærksomhedsfokus?
  • Hvordan forøger man trivslen?
  • Hvordan øger man sin evne til at håndtere belastninger bedre?
  • Hvor meget tid skal man bruge på at tænke over sine udfordringer?
  • Hvordan får man mere overskud i hverdagen?
  • Hvordan øger man sit selvværd og selvtillid?

Få konkrete værktøjer som du kan bruge i din hverdag

Fordragsholder:

Martin Hartmann Ditlevsen

Pædagog, Master i organisationspsykologi (MPO), Kognitiv psykoterapeut, Master Hyponterapeut, Cert Coach (ACTP).

Efteruddannet inden for både den psykodynamiske miljøterapi og den franske psykoanalyse (J. Lacan), Har haft plejebørn siden 2004, har pt. 2 plejebørn i alderen 15 og 18 år.