Modul 3 – Angst

Behandlingsforløb for unge mellem 16-23 år, som er udfordret af stress, angst og depression

Alle kan lære at standse overtænkning og ændre uhensigtsmæssige strategier.

Forløbet hjælper de unge med at ændre tankemønstre og adfærd, der vedligeholder og forstærker symptomerne. Grupperne er ikke et traditionelt gruppeterapiforløb, men snarere et robusthedsforløb, hvor man lærer nye og mere hensigtsmæssige redskaber til at overvinde stress, angst og depression. Sideløbende med at den unge får individuel terapi, bliver de betydningsfulde voksne i de unges liv også tilbudt supervision, så de ikke uforvarende kommer til at at modvirke de unges udvikling ved for eksempel at understøtte undgåelsesadfærd.

Forløbet henvender sig til de unge, som ønsker at arbejde med deres personlige udfordringer.

Indhold:

  • Undervisning
  • Gruppetræning
  • Individuel terapi
  • Supervision til primærvoksen

Resultater og konkret udbytte:
De unge bliver i stand til at gennemføre en uddannelse, udvikle positive relationer og håndtere omverdens krav og forventninger.

  • Nye sunde mentale værktøjer
  • Øget evne til at håndtere belastning
  • Øget selvkontrol
  • Forbedret etik og moral
  • Mere overskud i hverdagen
  • Øget selvværd og selvtillid

Antal deltagere:

Forløbet vil blive afholdt i grupper med 6 deltagere kombineret med individuel samtaleterapi.

Tidsforbrug:

Varigheden på forløbet er 9 mdr. Vi mødes 1 gang ugentligt mellem 2-3 timer, som typisk vil foregår om eftermiddagen og aften.

Sted:

Forløbet vil blive afholdt i Kalundborg eller København.

Pris:

Fra kr. 4575,- ekskl. moms pr. måned.

Der vil være mulighed for telefonisk kontakt alle ugens 7 dage/hele døgnet. Du kan tilkøbe vores 24/7 Support Street – Home – Uddannelse.