Modul 1

Behandlingsforløb for børn mellem 10-13 år, som er udfordret af sociale og følelsesmæssige adfærdsproblemer

Alle kan lære at blive mere robuste og forebygge eller overvinde negative mønstre.

Forløbet hjælper børnene med bedre at kunne mestre sig selv, i relation til andre og i forhold til hverdagens krav, udfordringer og forventninger. Børnene kommer både til at arbejde i grupper, individuelt og sammen med deres mest betydningsfulde voksne. Grupperne er ikke et traditionelt gruppeterapiforløb, men snarere et robusthedsforløb, hvor man lærer nye og mere hensigtsmæssige sociale redskaber.

Sideløbende vil barnet få individuel terapi, for at bearbejde følelsesmæssige udfordringer og problemstillinger, som har været og er i barnets liv her og nu. Forløbet lægger vægt på at styrke barnets jeg-identitet, inden det bevæger sig over i puberteten. Forløbet henvender sig til de børn, som har brug for at finde styrker og få mere hensigtsmæssige tanker, følelser og adfærdsstrategier.

Indhold:

  • Undervisning
  • Gruppetræning
  • Individuel terapi
  • Primær voksen supervision

Der vil være mulighed for telefonisk kontakt alle ugens 7 dage/hele døgnet.

Barnets jeg-identitet bliver styrket og bliver i stand til at udvikle positive relationer og håndtere omverdenenss krav og forventninger mere hensigtsmæssigt.

  • Nye sunde mentale værktøjer
  • Øget evne til at håndtere belastning
  • Øget selvkontrol
  • Mere overskud i hverdagen
  • Øget selvværd og selvtillid
  • Bearbejdelse af livs situation

Antal deltagere:

Forløbet vil blive afholdt i grupper med 6 deltagere kombineret med individuel samtale terapi.

Sted:

Forløbet vil blive afholdt i Kalundborg eller København

Tidsforbrug:

Varigheden på forløbet er 9 mdr. Vi mødes 1 gang ugentligt mellem 2-3 timer som typisk vil foregår om eftermiddagen og aften.

Pris:

Fra kr. 4.575,- ekskl. moms pr. måned.