Modul 2

Behandlingsforløb for unge mellem 13-15 år, som er udfordret af sociale og følelsesmæssige adfærdsproblemer

For unge i puberteten, som har brug for at blive mere robuste og forebygge eller overvinde negative mønstre.

Forløbet hjælper de unge med at håndtere teenage-rollen. Vi arbejder særligt med styrkelse af den unges jeg-identitet, den sociale og den og personlige identitet samt styrkelse af positive relationer. Det ruster den unge til at mestre sig selv i relation til andre og i forhold til hverdagens krav, udfordringer og forventninger. De unge kommer både til at arbejde i grupper, individuelt og sammen med deres mest betydningsfulde voksne. Sideløbende vil den unge få individuel terapi til at bearbejde de mere følelsesmæssige udfordringer og problemstillier, som har været og er i den unges liv her og nu. Forløbet ligger vægt ligeledes på at styrke de nærmeste voksnes rolle og handlemuligheder i forhold til den unge. Forløbet henvender sig til de unge, som har brug for at fastholde fokus på deres styrker og få mere hensigtsmæssige tanker, følelser og adfærdsstrategier.

Indhold:

 • Undervisning
 • Gruppetræning
 • Individuel terapi
 • Primær voksen-supervision

Resultater og konkret udbytte:

Den unge får styrket sin sociale og personlige identitetsdannelse og bliver bedre i stand til at udvikle positive relationer og håndtere omverdens krav og forventninger mere hensigtsmæssigt.

 • Nye sunde mentale værktøjer
 • Øget evne til at håndtere belastning
 • Øget selvkontrol
 • Mere overskud i hverdagen
 • Øget selvværd og selvtillid
 • Bearbejdelse af livssituation
 • Større forståelse af teenager rollen
 • Særlig støtte til de nærmeste voksne

Antal deltagere:

Forløbet vil blive afholdt i grupper med 6 deltagere kombineret med individuel samtaleterapi.

Tidsforbrug:

Varigheden på forløbet er 9 måneder. Vi mødes 1 gang ugentligt mellem 2-3 timer. Det vil typisk foregå om eftermiddagen og aften.

Sted:

Forløbet vil blive afholdt i Kalundborg eller København

Pris:

Fra kr. 4575,- ekskl. moms pr. måned.

Der vil være mulighed for telefonisk kontakt alle ugens 7 dage/hele døgnet. Du kan tilkøbe vores 24/7 support Street – Home – Uddannelse